Räätälöidyt soveltumuustutkimukset sinun yrityksesi tarpeisiin

Psykologitalon palvelut työnantajille

Yksilöiden arviointi

Yksilötason arviointia voidaan hyödyntää rekrytointien yhteydessä, työntekijän siirtyessä uuteen tehtävään, kartoitettaessa työntekijän kehitysmahdollisuuksia tai valmennuksen perustana. Yrityksessämme tehtävät psykologiset arvioinnit perustuvat uusimpaan tieteelliseen tutkimukseen, luotettavimpiin tutkimusmenetelmiin, sekä arvioinnin tekijöiden ammattitaitoon ja kokemukseen

Yksiköiden kehittäminen

Työyksiköiden arviointi perustuu erilaisin tutkimusmenetelmin kerättävän tiedon analysointiin ja sen hyödyntämiseen jatkotoimenpiteissä. Tiedon keräämismenetelminä voidaan käyttää esimerkiksi yksilöiden

Organisaatioiden kehittäminen

Organisaatiotason arvioinnissa ja kehittämisessä keskitytään tarvittaviin prosesseihin aina yksilötasolta yritykseen laajimmillaan. Tällöin voidaan toteuttaa esimerkiksi monitahoinen tutkimus jolla vaikutetaan yrityksen kulttuuriin laaja-alaisesti ja pitkäkestoisesti.

Mitä vielä mietit?

Räätälöimme palveluja viikottain, joten katsotaan millä tavalla pystymme tuottamaan haluamasi kokonaisuuden.

Ota yhteyttä