Räätälöidyt soveltumuustutkimukset sinun yrityksesi tarpeisiin

Yksilöiden arviointi

Yksilötason arviointia voidaan hyödyntää rekrytointien yhteydessä, työntekijän siirtyessä uuteen tehtävään, kartoitettaessa työntekijän kehitysmahdollisuuksia tai valmennuksen perustana. Yrityksessämme tehtävät psykologiset arvioinnit perustuvat uusimpaan tieteelliseen tutkimukseen, luotettavimpiin tutkimusmenetelmiin, sekä arvioinnin tekijöiden ammattitaitoon ja kokemukseen. Tehtävien arviontien rakenne on aina sellainen, että siitä kerättävä tieto on helposti hyödynnettävissä sekä välittömästi päätöksenteossa, että pitkällä aikajänteellä työntekijän kehittymisen tukena.

Arviointi voi toimia luontevasti yksilöiden kehittämiseen tähtäävän työskentelyn pohjana. Kehittämiseen tähtäävä työ voi perustua joko valmennukselliseen tai työnohjaukselliseen työotteeseen. Lähestymistapa ja työskentelyote valitaan psykologisten arviointien tapaan aina tarpeenmukaisesti. Niin valmennus kuin työnohjauskin tuottavat sekä välitöntä, että pitkäkestoista hyötyä sekä työntekijälle, että yritykselle.

Soveltuvuustutkimukset

Tieteelliseen uusimpaan tutkimukseen, luotettavimpiin menetelmiin ja arvioivan psykologin kokemukseen perustuva psykologinen soveltuvuustutkimus vähentää virheellisten rekrytointien riskiä merkittävästi ja takaa sen, että tehtävään valitaan siihen soveltuvin kandidaatti. Soveltuvuustutkimus on ulkopuolisen objektiivisempi näkemys kandidaatista, sekä niistä seikoista jotka erityisesti hänen kohdallaan tulisi huomioida kyseessä olevaa työtehtävää ajatellen. Hyvin tehty tutkimus toimii luontevana pohjana tehtävään valitun perehdyttämiselle ja kehittymiselle tulevassa työssään. Yrityksessämme tehtävä soveltuvuustutkimus on siis aina helposti hyödynnettävissä sekä välittömästi, tehtäessä oikea rekrytointipäätös, että pitkällä aikajänteellä, työntekijän kehityksen ja työssä menestymisen pohjana.

Resurssikartoitukset

Tieteelliseen uusimpaan tutkimukseen, luotettavimpiin menetelmiin ja arvioivan psykologin kokemukseen perustuva psykologinen soveltuvuustutkimus vähentää virheellisten rekrytointien riskiä merkittävästi ja takaa sen, että tehtävään valitaan siihen soveltuvin kandidaatti. Soveltuvuustutkimus on ulkopuolisen objektiivisempi näkemys kandidaatista, sekä niistä seikoista jotka erityisesti hänen kohdallaan tulisi huomioida kyseessä olevaa työtehtävää ajatellen.

Hyvin tehty tutkimus toimii luontevana pohjana tehtävään valitun perehdyttämiselle ja kehittymiselle tulevassa työssään. Yrityksessämme tehtävä soveltuvuustutkimus on siis aina helposti hyödynnettävissä sekä välittömästi, tehtäessä oikea rekrytointipäätös, että pitkällä aikajänteellä, työntekijän kehityksen ja työssä menestymisen pohjana.

Yksilövalmennus

Valmennus on liiketoiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloksiin vahvasti sidottua luottamuksellista työskentelyä yhdessä valmentavan psykologin kanssa. Valmennusjaksot ja niissä käytettävät lähestymistavat räätälöidään yksilön tarpeisiin ja tavoitteisiin sopiviksi. Valmennus on tehokas keino saavuttaa haastavia tavoitteita ja kehittyä työntekijänä.

Yksilötyönohjaus

Työnohjausta kuvaa prosessiluonteisuus ja raamit jotka eivät ole niin tarkasti määriteltyjä kuin esimerkiksi valmennuksessa. Työnohjauksen tavoitteena on luoda uutta tilaa jossa esimerkiksi ammatillinen kasvu ja yhteistyövalmiudet lisääntyvät. Työskentelyn pohjaksi muodostuvat ohjattavan tarpeet joiden perustalle koko prosessi rakentuu.

Mitä vielä mietit?

Räätälöimme palveluja viikottain, joten katsotaan millä tavalla pystymme tuottamaan haluamasi kokonaisuuden.

Ota yhteyttä