Räätälöidyt soveltumuustutkimukset sinun yrityksesi tarpeisiin

Yksikkötason tutkimus

Yksikkötason tutkimuksessa hyödynnetään erilaisia psykologisia ja muita tutkimusmenetelmiä etsittäessä vastauksia kysymyksiin kuten esimerkiksi ”miten parantaa tämän yksikön tuottavuutta?”, ”miten parantaa tiimin yhteistyötä?” tai ”millaisin keinoin vaikuttaa positiivisesti yksikön henkeen?”. Tutkimuksen raportoinnissa psykologi ottaa selkeästi kantaa jatkotoimenpiteisiin joilla tutkimuksen tavoitteet voitaisiin saavuttaa. Itse tutkimuksen lisäksi tällaisia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi työntekijöiden koulutus, työtehtävien uudelleenorganisointi tai esimerkiksi ryhmävalmennus.

Ryhmävalmennus

Valmennus on liiketoiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloksiin vahvasti sidottua luottamuksellista työskentelyä yhdessä valmentavan psykologin kanssa. Valmennusjaksot ja niissä käytettävät lähestymistavat räätälöidään yksilön tarpeisiin ja tavoitteisiin sopiviksi. Valmennus on tehokas keino saavuttaa haastavia tavoitteita ja kehittyä työntekijänä.

Ryhmätyönohjaus

Valmennus on liiketoiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloksiin vahvasti sidottua luottamuksellista työskentelyä yhdessä valmentavan psykologin kanssa. Valmennusjaksot ja niissä käytettävät lähestymistavat räätälöidään yksilön tarpeisiin ja tavoitteisiin sopiviksi. Valmennus on tehokas keino saavuttaa haastavia tavoitteita ja kehittyä työntekijänä.

Tiimin tukijalka

Räätälöitävä jatkuva konsultatiivinen psykologinen tuki koko tiimille.

Mitä vielä mietit?

Räätälöimme palveluja viikottain, joten katsotaan millä tavalla pystymme tuottamaan haluamasi kokonaisuuden.

Ota yhteyttä