Räätälöidyt soveltumuustutkimukset sinun yrityksesi tarpeisiin

Organisaatioiden kehittäminen

Organisaatiotason arvioinnissa ja kehittämisessä keskitytään tarvittaviin prosesseihin aina yksilötasolta yritykseen laajimmillaan. Tällöin voidaan toteuttaa esimerkiksi monitahoinen tutkimus jolla vaikutetaan yrityksen kulttuuriin laaja-alaisesti ja pitkäkestoisesti. Vaikutuskeinot voivat tähdätä joihinkin muutoksiin tai olla luonteeltaan vaikeita prosesseja tukevia. Ulkopuolisen objektiivisemman tahon toteuttaman arvioinnin ja kehityksen tuen keinoin organisaation tavoitteet voidaan sekä selkeyttää, että saavuttaa.

Organisaatiotason tutkimus

Organisaatiotason arvioinnissa ja kehittämisessä keskitytään tarvittaviin prosesseihin aina yksilötasolta yritykseen laajimmillaan. Tällöin voidaan toteuttaa esimerkiksi monitahoinen tutkimus jolla vaikutetaan yrityksen kulttuuriin laaja-alaisesti ja pitkäkestoisesti. Vaikutuskeinot voivat tähdätä joihinkin muutoksiin tai olla luonteeltaan vaikeita prosesseja tukevia. Ulkopuolisen objektiivisemman tahon toteuttaman arvioinnin ja kehityksen tuen keinoin organisaation tavoitteet voidaan sekä selkeyttää, että saavuttaa.

Muutosprosessin tuki

Muutos organisaatiossa on sekä kriisi, että mahdollisuus etsiä jotain uutta ja toimivampaa. Muutoksen yhteydessä avautuu tila, jonka oikea-aikainen ja oikeanlainen hyödyntäminen avaa mahdollisuuksia joiden tavoittaminen muulloin on erittäin vaikeaa. Muutoksen yhteydessä toteutettava kohdennettu ja muutosta tukeva tutkimus tarttuu näihin mahdollisuuksiin. Muutosprosessin tuessa on kyse jatkuvuuden takaamisesta ja uuden löytämisestä.

Johtoryhmän valmennus

Valmennus on liiketoiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloksiin vahvasti sidottua luottamuksellista työskentelyä yhdessä valmentavan psykologin kanssa. Valmennusjaksot ja niissä käytettävät lähestymistavat räätälöidään yksilön tarpeisiin ja tavoitteisiin sopiviksi. Valmennus on tehokas keino saavuttaa haastavia tavoitteita ja kehittyä työntekijänä.

Johtoryhmän työnohjaus

Työnohjausta kuvaa prosessiluonteisuus ja raamit jotka eivät ole niin tarkasti määriteltyjä kuin esimerkiksi valmennuksessa. Työnohjauksen tavoitteena on luoda uutta tilaa jossa esimerkiksi ammatillinen kasvu ja yhteistyövalmiudet lisääntyvät. Työskentelyn pohjaksi muodostuvat ohjattavien tarpeet joiden perustalle koko prosessi rakentuu.

Johtoryhmän tukijalka

Räätälöitävä jatkuva konsultatiivinen psykologinen tuki johtoryhmälle.

Mitä vielä mietit?

Räätälöimme palveluja viikottain, joten katsotaan millä tavalla pystymme tuottamaan haluamasi kokonaisuuden.

Ota yhteyttä